Ceník služeb

Odměna za právní služby advokáta je v České republice dána vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ust. § 3 této vyhlášky umožňuje sjednat mezi advokátem a klientem odměnu odlišně a to tzv. smluvní odměnu. Tato může být určena buď hodinovou sazbou, sazbou za úkon právní služby, pevně danou částkou za vyřešení celého právního problému či paušální odměnou při dlouhodobější spolupráci.

V případě soudního sporu a úspěchu v něm soud rozhoduje o uložení povinnosti uhradit náklady právního zastoupení straně, která ve sporu nebyla úspěšná, a to s účinností od 7. 5. 2013 opět dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (vyhláška č. 484/2000 Sb., která stanovovala paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 zrušena).