Kdo jsme

 Advokátní kancelář Mgr. Radima Sedláčka byla založena v únoru 2011 jediným advokátem, Mgr. Radimem Sedláčkem.

 


 

Mgr. Radim Sedláček

 

V letech 2001 - 2006 studoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, studium úspěšně zakončil v roce 2006, a to státní zkouškou z práva trestního, občanského, správního a římského. V průběhu studia byl zaměstnán v obchodní společnosti InfoTel, spol. s r.o. jako pracovník obchodního oddělení a současně vykonával povinnou právní praxi v advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Hrouzka. V roce 2007 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři LANG, kde působil až do roku 2010. Na konci roku 2010 pak úspěšně složil advokátní zkoušku. Dne 1. 2. 2011 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod evidenčním číslem 13590 a založil vlastní advokátní kancelář.

Mgr. Radim Sedláček se věnuje všem oblastem práva, zejména právu občanskému, trestnímu, pracovnímu, rodinnému, správnímu a právu obchodních společností.

Mgr. Radim Sedláček hovoří česky (mateřský jazyk), německy a má pasivní znalost anglického jazyka.