Advokátní úschova

     Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům služby spočívající v provádění advokátních úschov peněžních prostředků. Advokátní úschovy se využívají především při převodech nemovitostí, avšak praktické je jejich použití i při jiných příležitostech. Obecně lze říci, že naleznou uplatnění při provádění všech transakcí, při nichž finanční plnění jedné strany je závislé na splnění určité podmínky na straně druhé. V tomto případě obě strany uvítají součinnost třetího nestranného subjektu – advokáta, který prostřednictvím přesně upravené smlouvy o advokátní úschově vnese do jejich vztahu potřebnou právní jistotu.

Výhody advokátní úschovy:

 

Jaký je postup (příklad pro převod nemovitosti):